Hva skaper en god relasjon mellom domfelt og ansatte i kriminalomsorgen?

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Bukten

Ansvarlig enhet

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja