Nalokson utplassering

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ikke behov

NSD/Datatilsynet. REK vurderte dette å ligge utenfor deres mandat, også etter klage på vedtaket. NSD har vurdert prosjektet: NSD: 39245/14/01008-6/CGN

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Thomas Clausen

Ansvarlig enhet

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja