Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved dialektisk atferdsterapi

Personer med kronisk selvskading og suicidalitet knyttet til alvorlige personlighetsforstyrrelser er en særlig krevende gruppe å tilby effektiv behandling. Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandling utviklet for å avhjelpe mange av de problemene som disse pasientene sliter med. I løpet av de siste 10 år har metoden blitt tatt i bruk ved mange klinikker også i Norge. Prosjektet bygger på et samarbeid mellom kliniske enheter som tilbyr DBT og har som mål å studere det kliniske forløpet og prediktorer for terapirespons i hele gruppen og undergrupper av pasienter som deltar i prosjektet. Studien vil samle data fra deltakerne ved terapistart, underveis i behandlingen og ved avslutning av behandlingen og søke å identifisere endringsmekanismer og moderatorer for behandlingseffekt.
 

Samarbeid

  • Samarbeid med Oslo universitetssykehus, St Olavs Hospital og Helgelandssykehuset
  • UiO er forskningsansvarlig
  • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

TSD

  • P373

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Godkjent av forskningsleder

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Lars Mehlum

Ansvarlig enhet

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja