Rekreasjonsbruk av nye rusmidler: Et folkehelseperspektiv

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Stian Nissen Biong

Ansvarlig enhet

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja