NorMA: The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study

Målsetningen med denne studien er å kartlegge helsetilstand, rusmiddelbruk og behandlingsmotivasjon blant innsatte i norske fengsel. Studien tar i bruk data fra to ulike kilder: selvrapporterte tverrsnittsdata og nasjonale registerdata. Innsatte som samtykker for deltakelse i studien vil bli fulgt opp retrospektivt og prospektivt med data hentet fra nasjonale register med mål på dødelighet, kriminalitet, reseptbelagte legemiddel og behandlingsstatus. I tillegg til å gi oppdaterte opplysninger om helse og rusmiddelbruk blant innsatte i norske fengsel vil undersøkelsen også bli i stand til å gi viktig informasjon om forløpet til ulike grupper innsatte etter løslatelse.

 

 

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: september 2028
  • Sletting: september 2028

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Bukten

Ansvarlig enhet

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juni 2013
  • Slutt: september 2022