Forskningsprosjekter ved Norsk senter for molekylærmedisin

Viser 1–10 av 10 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Haapaniemi, Emma CRISPR-Cas9 gene therapy for monogenic blood disorders Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2019 2024 23. okt. 2020
Staerk, Judith Molecular analysis of dominant autosomal optic atrophy Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2019 2028 12. feb. 2020
Kuijjer, Marieke Inferring patient-specific gene regulatory networks in Leiomyosarcomas and their association to clinical characteristics Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2020 2024 11. feb. 2020
Kuijjer, Marieke Patient specific modelling of gene regulatory networks and association to clinical characteristics in Alzheimer’s disease Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2020 2025 11. feb. 2020
Kuijjer, Marieke Identification of mutational subtypes in lung cancer Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2019 2022 13. nov. 2019
Staerk, Judith Genetic and functional analysis of bone marrow CD34+ and CD34+-derived blood lineage cells Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2017 2028 30. des. 2017
Staerk, Judith Analysis of molecular processes during cord blood maintenance and expansion Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2012 2017 30. des. 2017
Staerk, Judith Genetic analysis of healthy blood samples Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2015 2019 30. des. 2017
Mathelier, Anthony The molecular mechanism and impact of transition from diploid to aneuploid cells in cancer. Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2017 2018 29. des. 2017
Mathelier, Anthony Characterisation of cis-regulatory variations that dysregulate driver microRNAs in cancer Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2006 2021 13. des. 2017