Forskningsprosjekter ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Viser 1–25 av 100 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Hydle, Katja Maria Ecosystem Orchestration in B2B-platforms Institutt for informatikk NSD 2020 2024 18. jan. 2021
Fægri, Karoline Motivasjon for å fortsette eller slutte på bachelorprogrammet i kjemi og biokjemi Kjemisk institutt NSD 2021 2021 16. jan. 2021
Masiero, Silvia Emergency Response to the COVID-19 Pandemic: Supporting global and national surveillance Institutt for informatikk NSD 2020 2022 17. des. 2020
Jensen, Siri Annethe Moe Hvilke faktorer bidrar til effektivt læring av nye rammeverk? Institutt for informatikk NSD 2020 2021 8. des. 2020
Sjøberg, Dag Utfordringer med kvalitet og ledetid innenfor programvare utvikling Institutt for informatikk NSD 2020 2021 4. des. 2020
Bygstad, Bendik Semesteroppgave for ITLED-4021 Institutt for informatikk NSD 2020 2021 4. des. 2020
Schupfer, Hannah Incumbent-entrant collaborations during sustainability transitions Institutt for informatikk NSD 2020 2023 4. des. 2020
Berntzen, Marthe Nordengen Coordination in autonomous teams Institutt for informatikk NSD 2018 2024 4. des. 2020
Tørresen, Jim MECS: Multi-sensor Elderly Care Robot Systems Institutt for informatikk NSD 2015 2022 27. nov. 2020
Bøe, Maria Vetleseter Fysikk over skjermen Fysisk institutt NSD 2020 2021 20. nov. 2020
Van Der Velden, Maja Design, utslipp og bærekraft Institutt for informatikk NSD 2020 2021 20. nov. 2020
Thoresen, Hege Skjelettmuskelceller fra pasienter med tverrsnittskade av ryggmargen Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap REK 2020 19. nov. 2020
Thoresen, Hege Skjelettmuskelceller fra pasienter med tverrsnittskade av ryggmargen Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap 19. nov. 2020
Løvold, Henrik Hillestad Programmering og fagfornyelsen Institutt for informatikk NSD 2020 2022 23. okt. 2020
Løvold, Henrik Hillestad Programmering i skolen og fagfornyelsen - Masteroppgave Institutt for informatikk NSD 2020 2021 23. okt. 2020
Nordeng, Hedvig Marie Egeland EU-COVID-19 - a multinational registry-based linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health. Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi Intern, REK, NSD 2020 2022 22. okt. 2020
Van Der Velden, Maja Masteroppgave for Livsvitenskapsbygget Institutt for informatikk NSD 2020 2021 22. okt. 2020
Gundersen, Ragnhild Bassøe The ecosystem of health information systems and how it can facilitate collaboration within and across professions Institutt for informatikk NSD 2020 2024 20. okt. 2020
Van Der Velden, Maja Etikk i kunstig intelligens (masteroppgave) Institutt for informatikk NSD 2020 2021 20. okt. 2020
Martinsen, Ørjan Grøttem Utvikling av elektroder og instrumentering for evaluering av hudimpedans på fot Fysisk institutt NSD 2019 2020 20. okt. 2020
Odden, Tor Ole Evaluating the University of Oslo Learning Assistant Program Fysisk institutt NSD 2018 2025 15. okt. 2020
Solbak Simonsen, Rannei Holdninger og mestringsforventing til programmering hos lærer i etterutdanning Naturfagsenteret NSD 2020 2025 8. okt. 2020
Schultz, Christian Ringstad Data as a value creator Institutt for informatikk NSD 2020 2023 8. okt. 2020
Stray, Viktoria Koordinering i autonome utviklingsteam Institutt for informatikk NSD 2020 2021 5. okt. 2020
Thoresen, Hege Role of alternative pathways of triglyceride synthesis in determining insulin sensitivity in muscle Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap REK 2018 2022 24. sep. 2020