Norwegian Tuning in to Kids: N-TIK

Norwegian Tuning in to Kids (N-TIK) effektivtetsstudie har som mål å undersøke effekten av den psykososiale intervensjonen Tuning in to Kids (TIK; Havighurst & Harley, 2007) på norske førskolebarn. TIK bygger på John Gottmanns studier av emosjonsveiledning (Gottmann & Declaire, 1997). Tiltaket er et 6-ukers gruppetilbud til foreldre der foreldrene lærer å være emosjonsveiledere for barna sine. Intervensjonen er et foreldreveiledningsprogram som gis til foreldrene, men fokus for studien er barnets emosjonsregulering. Vi vil se på effekten av dette tiltaket ved å måle symptomer på angst, atferdsvansker og temperament hos barna, samt medieringsfaktorer som temperament og mestringsstiler hos foreldrene gjennom spørreskjemaer som foreldrene og ansatte i barnets barnehage skal fylle ut.  

Vi rekrutterer foreldre (én forelder per familie) til ca 200 4-åringer i norske barnehager. Vi har valgt en randomisert kontrollert studie (RCT) som design, slik at vi kan svare på studiens sentrale spørsmål om effekten av intervensjonen. Vi vil gjøre en oppfølgingsundersøkelse etter 12 måneder for å studere mulige langtidseffekter av intervensjonen. Studien vil følge 2X2 design, der intervensjonsgruppen får tilbud om intervensjonen når barna er 4 år og kontrollgruppa får tilbud om intervensjonen ett år senere, når barna er 5 år. Vi skal kjøre 10 intervensjonsgrupper i 2017 og 10 kontrollgrupper i 2018, med ca 10 foreldre I hver gruppe.

Research Activity:

Health Category:

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Evalill Bølstad Karevold

Ansvarlig enhet

Psykologisk institutt

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2015
  • Slutt: august 2020