Liten i Norge (LiN) (NFR 196156 - A longitudinal population study of infant vulnerability and plasticity from pregnancy to 3 years

Liten i Norge (LiN) er en longitudinell studie hvor den overordnede målsettingen er å øke kunnskap om pre- og postnatale risikofaktorer for barns tidlige utvikling. Studien har tatt sikte på å samle kunnskap om kritiske faktorer som innvirker på tidlig emosjonell regulering og utvikling, samt å få en bedre forståelse av differensiell plastisitet relatert til sped- og småbarns mentale helse. Studien har følgende delmål: (1) Beskrive forskjellige utviklingsveier fra svangerskap og i spedbarnsalderen. (2) Kartlegge forekomst av atypiske utviklingsmønstre og tidlig psykopatologi. (3) Analysere betydningen av risikofaktorer relatert til foreldrestress, foreldres angst og depresjon i svangerskapet, mødrenes ernæring i svangerskapet og samspillsproblemer for barns utvikling frem til 18-månedersalderen og igjen ved 3 år. (4) Undersøke betydningen av differensiell sårbarhet i barns tidlige utvikling. Research activity: 1,2. Health category: 10, 16, 20

Samarbeid

 • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Lagret: Havforskningsinstituttet
 • Ansvarlig: Marian Kjellevold

Godkjenninger

NSD - Ikke behov

Prosjektet omfattet av helseforskningsloven og ansvaret for å godkjenne prosjektet lå hos REK

REK - Ja 23 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2025
 • Sletting: desember 2030

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Vibeke Moe

Ansvarlig enhet

Psykologisk institutt

Forskere

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: september 2011
 • Slutt: desember 2025