Forskningsprosjekter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Viser 1–25 av 225 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Kaliisa, Rogers Technology Selection: A Case Study Into a Higher Education Institution's Selection of a Learning Management System Institutt for pedagogikk NSD 2021 2021 19. jan. 2021
Granlund, Lise Masterprosjekt i samfunnsfagdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning NSD 2020 2021 16. jan. 2021
Kaarstein, Hege Beskrivelse av elevers problemløsingsstrategier skriftlig og digitalt Institutt for lærerutdanning og skoleforskning NSD 2020 2021 15. jan. 2021
Buli-Holmberg, Jorun Inclusive Practices Institutt for spesialpedagogikk NSD 2019 2023 15. jan. 2021
Erdal, Silje Førland Intervju av lærere i grunnskolen hva gjelder planlegging av 22.juli-undervisning Institutt for lærerutdanning og skoleforskning NSD 2020 2021 15. jan. 2021
Jønsberg, Andréa Chanell Hva gjør skoleledelsen for å fremme inkludering av barn med hørselstap i barneskolen? Institutt for spesialpedagogikk NSD 2021 2021 14. jan. 2021
Kirmess, Melanie Ungdom med CI og engelskfaget, utfordringer og potensiale. Institutt for spesialpedagogikk NSD 2020 2021 14. jan. 2021
Nyborg, Geir Innagerende atferd og psykisk helse i barnehagen Institutt for spesialpedagogikk NSD 2020 2021 12. jan. 2021
Wittek, Anne Line Masteroppgave i Pedagogikk Institutt for pedagogikk NSD 2020 2021 11. jan. 2021
Wittek, Anne Line Psykisk helse i arbeidsplassen Institutt for pedagogikk NSD 2020 2021 7. jan. 2021
de Lange, Thomas Utvikling av eksamensordning i oral radiologi – utprøving av eksamensgjennomganger med studenter Institutt for pedagogikk NSD 2019 2023 6. jan. 2021
Rygvold, Anne-Lise Logopeders erfaring med metoden POPT Institutt for spesialpedagogikk NSD 2020 2021 6. jan. 2021
Damsa, Crina Co-design for learning in higher education Institutt for pedagogikk NSD 2018 2022 6. jan. 2021
Stadskleiv, Kristine Bruk av Alternativ og Supplerende Kommunikasjon i barnehagen Institutt for spesialpedagogikk NSD 2021 2021 5. jan. 2021
Siljan, Henriette Hogga Hvordan bruker et utvalg lærere formelle og uformelle vurderingssituasjoner som vurderingsgrunnlag for den samlede karakteren i norsk muntlig? Institutt for lærerutdanning og skoleforskning NSD 2020 2021 5. jan. 2021
Yoon, Sangwon Cross Cultural Validation Study on the Attitude of Pre-Service Teachers Towards Inclusive Education in Nepal. Institutt for spesialpedagogikk NSD 2019 2021 2. jan. 2021
Wittek, Anne Line Syriske flyktningers møte med det norske utdanningssystemet Institutt for pedagogikk NSD 2020 2021 2. jan. 2021
Brevik, Lisbeth M. ETOS - Evaluering av Tospråklig Undervisning Institutt for lærerutdanning og skoleforskning NSD 2019 2034 31. des. 2020
Kaliisa, Rogers LEVERAGING LEARNING ANALYTICS TO SUPPORT AND EVALUATE LEARNING DESIGNS Institutt for pedagogikk NSD 2020 2021 23. des. 2020
Korbøl, Karsten Elevers erfaringer og refleksjoner rundt perspektivtaking i samfunnskunnskapsundervisningen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning NSD 2020 2021 22. des. 2020
Lekhal, Ratib Sosial kompetanse i skolen; Utvikling av empati og selvkontroll Institutt for pedagogikk NSD 2020 2021 19. des. 2020
Kvernbekk, Tone Språkvalg og identitet Institutt for pedagogikk NSD 2021 2021 18. des. 2020
Hall, Jeffrey Inspector training, development and professional identity Institutt for lærerutdanning og skoleforskning NSD 2018 2026 17. des. 2020
Hartvigsen, Kirsten Marie Faktafeil og myter om kristendommen i lærebøker Institutt for lærerutdanning og skoleforskning NSD 2020 2021 16. des. 2020
Wiese, Eline F. Hvorfor hjelpe meg når jeg allerede kan så mye? Institutt for lærerutdanning og skoleforskning NSD 2020 2021 15. des. 2020