Tilganger og rettigheter

Beskrivelse av rettighetsmodellen i Forskpro.

Roller i systemet

Alle brukere logger seg inn med UiO brukernavn og passord.

Prosjektleder

Prosjektleder er en gruppe brukere som har ansvar for å registrere et prosjekt. Rollen er dekket av forskeren som har hovedansvaret for forskningsprosjektet. 

Alle ansatte ved UiO kan opprette prosjekter i systemet. Ved oppretting av nytt prosjekt settes rettighetene slik at kun prosjektleder, og evt. den som oppretter på vegne av prosjektleder, får tilgang til prosjektmappen med tilhørende mapper for vedlegg og godkjenninger.

Brukere er ansvarlig for å ikke laste opp dokumenter som inneholder sensitiv personinformasjon i systemet. 

Forskningsansvarliges representant

Forskningsansvarlig er en gruppe brukere som har behov for å ha oversikt over alle forskningsprosjekter på sin enhet. Denne rollen kan dekkes av blant annet disse personene:

  • Linjeleder
  • Forskningsleder
  • Avdelingsleder
  • Instituttleder
  • Dekan

Brukerstøtte

For å kunne administrere systemet og drive brukerstøtte har utvalgte administrativt ansatte i Avdeling for forskningsadministrasjon (FADM) og Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (AKS) har tilganger i systemet. Driftsgruppa på USIT har også tilgang. 

Rettighetsmodell - hvem har tilgang?

Rettighetsmodell i Forskpro
 

Lese-
tilgang

Administrere
bruker-
grupper

System-
tilgang
(se, endre,
slette prosjekter
og mapper)

System-
tilgang på sin enhet
Tilgang
til sitt
prosjekt
forskpro-uio-ledelsen X        
forskpro-moderator   X      
it-usit-vortex-drift X X X    
forskpro-af-usit X X X    
forskpro-[fakultet]       X  
forskpro-[fakultet]-[institutt]       X  
forskpro-[fakultet]-[institutt]-[avdeling]       X  
personlig bruker (forsker)         X
Hvem ligger i gruppene?
Gruppe Brukere Hvem administrerer
forskpro-af-usit Personer fra USIT og AF som jobber med forvaltning og drift av Helseforsk USIT
forskpro-moderator Fakultetskoordinator for fakultetene AF
forskpro-[fakultet] Dekan, forskningsdekan og forskningsrådgivere ved fakultetet Fakultetskoordinator
forskpro-[fakultet]-[institutt] Instituttleder, forskningsrådgivere og forskningsledere ved instituttet Fakultetskoordinator
forskpro-uioledelsen Universitetsdirektøren, representanter ved rektoratet, m.m. AF

Slik administreres brukergruppene

Personer i forskpro-af-usit oppretter nettgrupper i brukerinfo når nye fakulteter og institutter skal ha tilgang systemet. Brukerveiledning til å opprette grupper i Forskpro.

Fakultetskoordinator legges da inn i forskpro-moderatorgruppe slik at han eller hun kan gi tilgang til personer i fakultets- og instituttgruppene. Forskningsansvarliges representant legges inn i fakultets- og instituttgruppene for den enheten han eller hun skal følge opp.

Fakultetene må selv utarbeide rutiner for vedlikehold av nettgruppene. Dette er nødvendig ettersom personer som enten slutter eller begynner å jobbe ved en annen enhet ved UiO fortsatt vil ha rettigheter til å se prosjekter frem til de manuelt blir tatt bort. 

Publisert 14. aug. 2019 11:11 - Sist endret 25. nov. 2019 13:35