Tilganger og rettigheter

Rollebeskrivelser, oppretting av tilganger og grupper.

Pålogging

Brukere logger seg inn med UiO brukernavn og passord.

Roller

Prosjektleder

Prosjektleder er en gruppe brukere som har ansvar for å registrere et prosjekt. Rollen er dekket av forskeren som har hovedansvaret for forskningsprosjektet.

Forskningsansvarliges representant

Forskningsansvarlig er en gruppe brukere som har behov for å ha oversikt over alle forskningsprosjekter på sin enhet. Denne rollen kan dekkes av blant annet disse personene:

  • Linjeleder
  • Forskningsleder
  • Avdelingsleder
  • Instituttleder
  • Dekan

Tilganger

Nettgrupper

Per i dag finnes det en sentral nettgruppe for AF og USIT med et sett utvalgte brukere som har tilgang til å se alt om alle prosjekter som blir registrert. Personene i denne gruppen har også tilgang til å gjøre alt i systemet (opprette, endre, slette, administrere).

I tillegg til den sentrale nettgruppen er det opprettet grupper per fakultet og institutt. Det er fakultetskoordinatorer på hvert fakultet som bestemmer hvem som skal legges inn i disse gruppene.

Eksempler på disse gruppene er "helseforsk-med" (fakultetsgruppe) og "helseforsk-med-helsam". Personene i fakultetsgruppa har alle rettigheter i systemet på sitt fakultet. Personene i instituttgruppa har alle rettigheter i systemet på sitt institutt

Fakultetskoordinatorene ligger i en egen nettgruppe. Denne nettgruppen har kun tilgang til å administrere rettigheter (legge til/fjerne brukere) fra fakultets- og instituttgruppene. Dette er altså en ren brukeradministrativ gruppe, ?og brukes ikke i systemet.?

Figuren nedenfor viser hierarkiet over nettgruppene. Pilene viser hvilke grupper som har tilgang til å administrere andre grupper, og fargene indikerer hva de forskjellige gruppene har tilgang til.

Superbruker (personer i helseforsk-af-usit) oppretter nettgrupper i brukerinfo når nye fakulteter og institutter skal ha tilgang til/fjernes  systemet. Da opprettes det en ny nettgruppe på formatet helseforsk-[fakultet]-[institutt], moderatorgruppe for gruppen som opprettes settes til helseforsk-af-usit og helseforsk-moderator.

Fakultetskoordinator legges da inn i helseforsk-moderatorgruppe slik at han eller hun kan gi tilgang til personer i fakultets- og instituttgruppene. Forskningsansvarliges representant legges inn i fakultets- og instituttgruppene for den enheten han eller hun skal følge opp.

Fakultetene må selv utarbeide rutiner for vedlikehold av nettgruppene. Dette er nødvendig ettersom personer som enten slutter eller begynner å jobbe ved en annen enhet ved UiO fortsatt vil ha rettigheter til å se prosjekter frem til de manuelt blir tatt bort. 

Personlige brukere

I tillegg til nettgrupper finnes det personlige brukere. Dette er prosjektledere som får tilgangen til det eller de prosjektene han eller hun er prosjektleder for. Dette settes automatisk ved oppretting av prosjekter. Dersom man endrer prosjektleder vil denne personen også få tilgangen til alt om det ene prosjektet, men den tidligere prosjektlederen beholder sine rettigheter. Prosjektledere har kun tilgang til å administrere sine egne prosjekter.

Alle ansatte på UiO kan opprette prosjekter, men rettigheter begrenses til gitte nettgrupper og prosjektleder ved oppretting av prosjekt. Brukere er ansvarlig for å ikke laste opp dokumenter som inneholder sensitiv personinformasjon i systemet. 

Publisert 14. aug. 2019 11:11 - Sist endret 14. aug. 2019 11:11