Avtaler og programmer

UiO deltar i en rekke programmer for internasjonalt samarbeid. Sentraladministrasjonen har støttefunksjoner i forhold til noen av de største programmene.

Programmer

  • EU-finansiering
  • NORHED - Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for Development
  • SYLFF - The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund is a fellowship program initiated in 1987 to support students pursuing graduate studies in humanities and social sciences disciplines
  • Scholars at Risk - internasjonalt nettverk som gir midlertidige arbeidsmuligheter for akademikere som av politiske eller andre grunner (diskriminering, forvisning, sensurering etc.) ikke kan utføre sitt arbeid ved egen institusjon

Samarbeidsavtaler

UiO inngår vanligvis bare samarbeidsavtaler med universiteter der vi har, eller er i ferd med å starte, et reelt samarbeid om forskning eller utdanning. Dersom du ønsker at UiO skal inngå en samarbeidsavtale med et annet universitet i forbindelse med et forskningssamarbeid, ta kontakt med Avdeling for forskningsadministrasjon. Se forøvrig Avdeling for studieadministrasjon sine sider om avtale- og programforvaltning samt liste over eksisterende bilaterale avtaler.

Publisert 24. sep. 2008 09:25 - Sist endret 7. feb. 2020 17:07