Impact etter prosjektslutt

Et prosjekts impact (samfunnsbidrag) forberedes i prosjektperioden. Men selve bidraget skjer både i løpet av prosjektet og etter at det er avsluttet.

De tre fasene

Man kan dele et prosjekts produksjon av direkte og indirekte resultater inn i tre faser langs en tidsakse. Den siste og største av disse er «impacts», prosjektets overordnede samfunnsbidrag. Prosjektet skal legge planer for hva man ønsker og forventer at dets samfunnsbidrag skal være. Dette er spesielt vanskelig for samfunnsbidragets siste del, som av natur er av indirekte karakter, da det ikke lenger kan påvirkes av prosjektet..

Legg en plan

Å planlegge og beskrive prosjektets totale impact, eller samfunnsbidrag, er som å budsjettere. Man gjør kvalifiserte antagelser, trekker opp ett eller flere sannsynlige scenarier, beskriver veivalg og alternative planer, og rettferdiggjør antagelsene gjennom å vise til en historisk utvikling og dagens situasjon. At planen aksepteres henger på kvaliteten av argumentene.

Alt som kan kvantifiseres gir planen større tyngde. Hvis en fremskriving av tilstander og mengder kan belegges med tall og (enkle) modeller vil det styrke en søknads evne til å overbevise en evaluator. Dette gjelder også de variablene man velger for å måle prosjektets impact.

Eksempler

Minieksempel 1: «A long-term impact of Project X is an increase in the public’s trust in embedded, bio-engineered systems. By successfully completing the project’s use cases and the post-project pilot deployment, we expect the rate of trust in such systems to increase by 20%.»

Minieksempel 2: «Project Y will have a significant impact on the policy-making process, through providing concrete and verifiable data, including end-user experiences, by laying the ground work for and kick-starting the collection of [data Z]. Data from two representative pan-European studies will be available for policymakers by the end of the project.»

Publisert 8. mars 2017 11:57 - Sist endret 4. sep. 2017 10:03