Kommunikasjon og impact i eksternfinansierte prosjekter

Forsknings- og innovasjonsresultater må kommuniseres til målgruppene for at de skal kunne synliggjøre forskningens og innovasjonens impact (samfunnsbidrag). Disse nettsidene er en verktøykasse for forskningsrådgivere og forskere. Sidene tar primært for seg EUs krav, men vil også være relevante for søknader fra andre finansiører med andre krav til kommunikasjon av impact.

Impact — hva er det og hvorfor er det viktig?

Viktige EU-begreper

Finansiørenes krav til kommunikasjon og impact

Gode eksempler (kun for UiOs ansatte)

Forskningsprosjekter som har lykkes med impact, både i søknad- og driftsfase. Flere eksempler kommer fortløpende.

Kommunikasjonsstrategi for forskningsprosjekter

Kommunikasjonen skal støtte synliggjøring av målene for impact i prosjektet. Det er lurt å tenke på dette allerede i søknadsfasen for å vise at mål, tiltak og ressurser er gjennomtenkte og realistiske.

Abstract

Tilbakemelding?

For spørsmål og kommentarer om disse sidene, ta kontakt med forskningsredaksjon@admin.uio.no.