Viktige EU-begreper

Her finner du viktige impact-relaterte begreper som brukes i EU-systemet. De kan tidvis være forvirrende, men er greie å kjenne til før du setter i gang søknadsarbeidet.

Impact / Samfunnsbidrag

Impact, eller samfunnsbidrag, handler om hva slags effekt forskningen har på lengre sikt. Når du skal formulere hva du forventer at forskningen kan bidra med må du se ut over prosjektperioden og tenke gjennom hva slags endringer du forventer at forskningen din skal lede til.

Les mer om impact

Innovation / Innovasjon

EU definerer innovasjon ganske bredt. Innovasjon er prosessen som leder til et nytt eller forbedret produkt, eller tiltak som vil forbedre tjenester eller løse samfunnsmessige behov. Det handler om å tilføre samfunnet økonomisk verdi enten konkret eller for eksempel gjennom effektivisering av prosesser.

Definisjon av innovasjon i EUs reference terms: "The process, including its outcome, by which new ideas respond to societal or economic needs and demand and generate new products, services or business and organisational models that are successfully introduced into an existing market or that are able to create new markets and that contribute value to society.

Objective / Formål

En beskrivelse av hva som er formålet med prosjektet. For eksempel å redusere energiforbruk eller effektivisere en tjeneste. Forskningens formål og resultat er ikke det samme.

Results / Resultater

Et resultat kan være både i form av et konkret produkt, eller i form av ny kunnskap. Beskriver endringer som skjer i et relativt kortsiktig perspektiv.

Definisjon av resultater i EUs reference terms: "Any tangible or intangible output of the action, such as data, knowledge and information whatever their form or nature, whether or not they can be protected, which are generated in the action as well as any attached rights, including intellectual property rights."

Exploitation / Bruk av forskningsresultater

Begrepet «exploitation» handler om hvordan forskningsresultater brukes og kommer til nytte i samfunnet. Forskningsresultatene kan brukes til både kommersielle og samfunnsmessige formål. Tiltak finner sted hovedsakelig etter at prosjektet er avsluttet.

Definisjon av "exploitation" i EUs reference terms: "The utilisation of results in further research activities other than those covered by the action concerned, or in developing, creating and marketing a product or process, or in creating and providing a service, or in standardisation activities."

Dissemination / Formidling

Formidling (dissemination) handler om å gjøre resultater og kunnskap fra forskningen tilgjengelig for omverdenen, og er hovedsakelig en énveis prosess. Formidlingsaktiviteter gjennomføres hovedsakelig i løpet av prosjektperioden.

Definisjon av formidling i EUs reference terms: "The public disclosure of the results by any appropriate means (other than resulting from protecting or exploiting the results), including by scientific publications in any medium."

Communication / Kommunikasjon

Kommunikasjon (communication) handler om å planlegge målrettede kommunikasjonstiltak mot utvalgte målgrupper. Kommunikasjon handler om dialog og er mer to-veis. Du må lage en plan der du har klart for deg:

Du bør også tenke gjennom om du ønsker å involvere interessentene på noen måte (brukerinvolvering). Kommunikasjonsaktiviteter gjennomføres primært i prosjektperioden.

Les om hvordan du lager en kommunikasjonsstrategi

Definisjon av kommunikasjon i EUs reference terms: "Communication on projects is a strategically planned process that starts at the outset of the action and continues throughout its entire lifetime, aimed at promoting the action and its results. It requires strategic and targeted measures for communicating about (i) the action and (ii) its results to a multitude of audiences, including the media and the public and possibly engaging in a two-way exchange."


Kilder:

Publisert 25. jan. 2017 08:50 - Sist endret 5. sep. 2017 14:32