English version of this page

Forskning finansiert av andre enn EU og Norges Forskningsråd

Forskningsprosjektet kategoriseres som enten bidragsprosjekt eller oppdragsprosjekt avhengig av hvordan det er finansiert og organisert.

Bidrag

Et bidragsprosjekt kjennetegnes ved at:

  • UiO skal samarbeide med ekstern part og prosjektet er balansert med hensyn til hva partene skal bidra med.

Gå til kontraktsmaler for bidragsprosjekter

Oppdrag

Et oppdragsprosjekt kjennetegnes ved at:

  • UiO skal utføre forskning for en oppdragsgiver hvor det er klare krav til UiOs leveranse.
  • Oppdragsgiver har rett til blant annet å endre prosjektet, rett til å reklamere og rett til å avbestile.

Gå til kontraktsmal for oppdragsprosjekter

Publisert 23. sep. 2014 10:12 - Sist endret 3. mars 2020 09:40