Forskning finansiert av andre enn EU og Norges Forskningsråd

Forskningsprosjektet kategoriseres som enten bidragsprosjekt eller oppdragsprosjekt avhengig av hvordan det er finansiert og organisert.

Bidrag

Et bidragsprosjekt kjennetegnes ved at:

  • UiO skal samarbeide med ekstern part og prosjektet er balansert med hensyn til hva partene skal bidra med.

Gå til kontraktsmaler for bidragsprosjekter

Oppdrag

Et oppdragsprosjekt kjennetegnes ved at:

  • UiO skal utføre forskning for en oppdragsgiver hvor det er klare krav til UiOs leveranse.
  • Oppdragsgiver har rett til blant annet å endre prosjektet, rett til å reklamere og rett til å avbestile.

Gå til kontraktsmal for oppdragsprosjekter

Publisert 23. sep. 2014 10:12 - Sist endret 23. mars 2016 10:40