Bidragsprosjekter

Et bidragsprosjekt kjennetegnes ved at UiO skal samarbeide med ekstern part og prosjektet er balansert med hensyn til hva partene skal bidra med.

UiO har to kontraktsmaler for bidragsprosjekter. Kontraktsmalen er foreløpig bare tilgjengelig på engelsk, norsk versjon kommer.

Kontraktsmaler

Velg versjonen som passer for ditt prosjekt:

Endre tekst i malen?

Hvis det er ønskelig å endre tekst i kontraktsmalen som er markert med grått, send e-post til juristene i Avdeling for fagstøtte.

 

Publisert 21. nov. 2014 10:27 - Sist endret 24. jan. 2020 10:08