Oppdragsprosjekter

I oppdragsprosjekter utfører UiO forskning på vegne av oppdragsgiver. Oppdragsgiver skal dekke samtlige kostnader i prosjektet, både de direkte og indirekte. Oppdragsgiver skal fakturere med mva, med mindre tjenesten omfattes av unntak i lov om merverdiavgift.

Kontraktsmalen for oppdragsprosjekter består av to deler:

Publisert 21. nov. 2014 10:27 - Sist endret 23. mars 2016 10:40