Prosjekter finansiert av EU

For EU-prosjekter finansiert under Horisont 2020, benytter UiO DESCA-malen (desca-2020.eu).

Det er Seksjon for forskningsforvaltning (FFO) som er ansvarlig for forhandling av EU-kontrakter. Søkerenheten bør søke bistand hos FFO så raskt som mulig.

 

Publisert 23. sep. 2014 09:52 - Sist endret 4. aug. 2020 10:30