Prosjekter finansiert av EU

For EU-prosjekter finansiert under det 7. rammeprogram, benytter UiO DESCA-malen (desca-2020.eu).

Det er Seksjon for forsknings-, studiestøtte og internasjonalisering (SFUI) som er ansvarlig for forhandling av EU-kontrakter. Søkerenheten bør søke bistand med SFUI så raskt som mulig.

 

Publisert 23. sep. 2014 09:52 - Sist endret 22. juni 2016 08:53