English version of this page

Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

For prosjekter finansiert av Norges forskningsråd  kan UiO benytte:

Engelsk versjon av UiOs kontrakstmal er under utarbeidelse.

Hvis det er ønskelig å endre tekst i kontraktsmalen som er markert med grått, send e-post til juristene i Avdeling for forskningsadministrasjon.

 

Publisert 23. sep. 2014 10:12 - Sist endret 3. mars 2020 09:30