Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

For prosjekter finansiert av Norges forskningsråd  kan UiO benytte:

Engelsk versjon av UiOs kontrakstmal er under utarbeidelse.

Hvis det er ønskelig å endre tekst i kontraktsmalen som er markert med grått, send e-post til juristene i Avdeling for fagstøtte.

 

Publisert 23. sep. 2014 10:12 - Sist endret 21. feb. 2018 08:53