Signering av kontrakter

Fullmakt til å signere forskningskontrakter

Som hovedregel hos instituttleder

Kontrakter som omfatter flere institutter ved samme fakultet

Signeres av fakultetet

Kontrakter som omfatter flere fakulteter

Behandles av Avdeling for forskningsadministrasjon og signeres av direktør for Avdeling for forskningsadministrasjon

Kontrakter i EU-prosjekter

Behandles av Avdeling for forskningsadministrasjon og signeres av direktør for Avdeling for forskningsadministrasjon