English version of this page

Cristin - et nasjonalt system for forskningsdokumentasjon

Frister og aktuelt

Oppdatert Rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2018-publikasjoner

Grunnkurs for superbrukere

- Ikke satt opp ennå. 

Kurs i Tableau for Cristin-superbrukere (tema: Open Access)

- Ikke satt opp ennå

Registrering og rapportering

Adressering

  • UiOs adresseringsinstruks
  • Retningslinjer for adressering for vitenskapelig ansatte, ph.d.-kandidater, eksternt lønnede forskere og ansatte med dobbeltstilling i Helse Sør-Øst RHF

Publikasjonskanaler, nivåer og poeng

  • Publikasjonskanaler: nivå 1 og nivå 2
  • Publikasjonspoeng

Roller

  • Hvem har ansvar for hva?

Tilgang for UiOs ansatte

  • Hvem har tilgang?
  • Hvem kan gi tilganger?
  • Tilgang for gjesteforskere

Oppbygging og søk

  • Hvordan er Cristin bygget opp med moduler?
  • Hvordan søke i Cristin?