English version of this page

Cristin - et nasjonalt system for forskningsdokumentasjon

Frister og aktuelt

30. november frist for å melde inn kanaler på nivå 1 til DBH
31. januar: Alle vitenskapelig ansatte skal ha gjennomgått egne publikasjonslister og supplert dersom ikke alle publikasjoner har kommet inn gjennom import. Husk opplasting av fulltekst!!!
21. februar: Superbrukere skal ha kvalitetssikret alle enhetens publikasjoner.
2. mars: Frist for å melde saker til Tvisteutvalget.
5. mars: Frist for å sende dokumentasjon Tvisteutvalg

Oppdatert Rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2019-publikasjoner

Grunnkurs for superbrukere

Onsdag 08.01.2020

Tid: kl. 13:00-15:00

Sted: Lucy Smiths hus, 2.etasje

Rom: Gula

Onsdag 15.01.2020

Tid: kl. 13:00-15:00

Sted: Lucy Smiths hus, 2.etasje

Rom: Gula

Påmelding sendes til m.l.fotland@admin.uio.no

Registrering og rapportering

Adressering

  • UiOs adresseringsinstruks
  • Retningslinjer for adressering for vitenskapelig ansatte, ph.d.-kandidater, eksternt lønnede forskere og ansatte med dobbeltstilling i Helse Sør-Øst RHF

Publikasjonskanaler, nivåer og poeng

  • Publikasjonskanaler: nivå 1 og nivå 2
  • Publikasjonspoeng

Roller

  • Hvem har ansvar for hva?

Tilgang for UiOs ansatte

  • Hvem har tilgang?
  • Hvem kan gi tilganger?
  • Tilgang for gjesteforskere

Oppbygging og søk

  • Hvordan er Cristin bygget opp med moduler?
  • Hvordan søke i Cristin?