English version of this page

Cristin - et nasjonalt system for forskningsdokumentasjon

Frister og aktuelt

Grunnkurs for superbrukere

- 13. desember 2017, kl 12-14.00. Prosjektrom Gula 2. etg. Lucy Smiths hus.

- 10. januar 2018,  kl 12-14.00. Prosjektrom Gula 2. etg. Lucy Smiths hus.

Påmelding sendes til Herman Strøm.

Viktig - Nasjonal rapporteringsinstruks for 2017.

 • 31. januar - vitenskapelig ansattes frist for å sjekke publikasjonsliste i Cristin
 • 21. februar - superbrukere skal ha kvalitetssikret enhetens poster og faglig ansvarlig (instituttleder eller tilsvarende) skal ha godkjent
 • 1. mars - frist for å melde inn tvister til tvisteutvalget

Registrering og rapportering

Adressering

 • UiOs adresseringsinstruks
 • Retningslinjer for adressering for vitenskapelig ansatte, ph.d.-kandidater, eksternt lønnede forskere og ansatte med dobbeltstilling i Helse Sør-Øst RHF

Publikasjonskanaler, nivåer og poeng

 • Publikasjonskanaler: nivå 1 og nivå 2
 • Publikasjonspoeng

Roller

 • Hvem har ansvar for hva?

Tilgang for UiOs ansatte

 • Hvem har tilgang?
 • Hvem kan gi tilganger?
 • Tilgang for gjesteforskere

Oppbygging og søk

 • Hvordan er Cristin bygget opp med moduler?
 • Hvordan søke i Cristin?