Mandat CRIStin-nettverket

Eier av nettverket

Avdeling for fagstøtte (AF)

 

Oversikt over nettverkets medlemmer

 • Fakultetssuperbrukere for CRIStin
 • AFs medarbeidere med systemansvar for CRIStin på UiO

Formål

 • Årlig kvalitetssikring av NVI-publikasjoner til rapportering av/til publiseringsindikatoren (DBH)
 • Standardisere bruk av CRIStin på UiO
 • Informere om og involvere fakultetene i ny CRIStin-funksjonalitet
 • Foreslå, drøfte og prioritere utviklingsbehov for CRIStin

 

Medlemmenes ansvar og forpliktelser som følge av medlemskap i nettverket

AF har ansvar for:

 1. Brukerstøtte til enhetene
 2. Opplæring av nye superbrukere
 3. Koordinering av utviklingsønsker fra enheten til CRIStin-organisasjonen
 4. Oppdatering av nettsider med informasjon og brukerveiledninger
 5. Overordnet ansvar for kvalitetssikring av poster som rapporteres fra UiO

 

Fakultetssuperbrukernes ansvar:

 1. Informere underliggende enheter om frister
 2. Informere underliggende enhetene om endringer i retningslinjer som angår rapportering fra CRIStin til NSD-DBH
 3. Overordnet ansvar for kvalitetssikring av fakultetets poster
 4. Koordinere utviklingsønsker fra underliggende enheter til AF

 

Koordinering av møtene og møtefrekvens

Møtene koordineres av AF. Nettverket møtes to ganger i året, og forøvrig etter behov.

 

Publikasjonene sendes til rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DHB) må godkjennes og kvalitetssikres av superbrukere ved enhetene. Vitenskapelig publisering er en av indikatorene i departementets resultatbaserte omfordelingsmodell (RBO).

Publisert 23. apr. 2015 21:15 - Sist endret 11. sep. 2015 10:23