English version of this page

Oppbygging og søk

Cristin-systemet er bygd opp av ulike moduler. De viktigste er beskrevet nedenfor. Her kan du også finne ut hvordan du søker i Cristin.


Moduler i Cristin

Forskningsresultater/NVI-modul

Resultatmodulen inneholder dokumenterbare og sluttførte resultater fra forskningsaktivitet. En sentral del er publiseringsdatabasen NVI som består av publikasjonene som gir uttelling i departementets resultatbaserte omfordelingsmodell (RBO). Dette er i hovedsak publikasjoner i kategoriene vitenskapelig monografi, antologi og vitenskapelig artikkel.

I tillegg inneholder resultatmodulen andre forskningsresultater (enn vitenskapelig publisering) i form av rapporter, populærvitenskapelig artikler og bøker, foredrag, mediebidrag, foredrag, posters, produkter og utstillinger mm.

Alle forskningsresultatene som registreres blir koblet mot den enkelte forskers profil.

Forskningsresultater kan eksporteres til EndNote og Reference Manager. For å eksportere gjør du følgende:

 • I søkegrensesnittet i Cristin søker du opp postene på for eksempel den forfatteren du ønsker. I treffbildet vil du øverst i høyre hjørne se en rullgardinbok
 • Trykk her og velg det formatet du ønsker å eksportere dataene i.
 • Når du har valgt formatet trykker du ”Ok”. Du vil da få opp en bok med spørsmål om du enten vil åpne filen eller lagre fil.
 • Er EndNote eller Referance Manager installert på din maskin, kan du åpne filen direkte. Alternativt kan du lagre filen.

Forskerprofil-modul

Forskerprofil-modulen er forskerens "hjemmeside". Her kan du registrere CV-en din, informasjon om temaer du forsker på og prosjekter du deltar i samt referanser til samarbeidspartnere.

Prosjektmodulen

Prosjektmodulen inneholder informasjon om aktuelle prosjekter i forskningsmiljøet med kobling til personregister og institusjonsregister. Modulen vil inneholde informasjon om enkeltprosjekter m.m. Hvis prosjektet har resultert i publikasjoner eller andre resultater som er registrert i resultatmodulen vil det være kobling mellom prosjekt og resultat.

Forskningsenhetskatalogen

I forskningsenhetskatalogen samles forskningsgrupper, organisasjonsenheter og forskningssentre. Denne katalogen er velegnet for intern synliggjøring og ekstern profilering av forskergrupper, organisasjonsenheter og forskningssentre. Katalogen gir en oversikt over tittel, beskrivelse, samarbeidspartnere, tilhørighet, språk og nettsider.

Under menypunktet Registrering finner du brukerveiledninger for de forskjellige modulene.

Søk i Cristin

Cristin er et åpent system hvor alle kan søke. Informasjonen i Cristin er lett tilgjengelig for forskere og studenter, media og næringsliv. For eksempel vil media kunne bruke Cristin til å finne en spesialist å spørre, og studenter kan bruke Cristin til å finne artikler foreleserene har publisert.

Noen artikler er også lagt inn som fulltekst i det digitale vitenarkivet Digitale Utgivelser ved UiO (DUO). Disse er tilgjengelige for allmennheten. Dersom du er koblet på UiOs nettverk, har du tilgang til alle de elektroniske tidsskriftene UiO abonnerer på. Lenke til artikler/tidsskrifter finner du i de aller fleste Cristin-poster.

Det finnes to typer søk i Cristin, enkelt og avansert. Ønsker du å søke etter forfattere, artikler o.l. klikker du på forskningsresultater/NVI i venstremenyen, så på "søk i resultater". Her kan man, i "enkelt søk", søke på forfattere, tittel og årstall. I "avansert søk" kan man i tillegg søke på enhet, kategori, språk, vitenskapsdisiplin, forlag, tidsskrift, postnummer og lignende. Det er mulig å søke med en rekke referanser knyttet til et resultat, både ved egen institusjon og hos andre institusjoner.

Et viktig hjelpemiddel ved søk er bruk av stjernetegnet * (jokernotasjon). Tegnet * vil utvide søket eller erstatte tegn. Er du usikker på tittel eller navn vil dette være til god hjelp.

Enkelt søk

I ”Enkelt søk” er det mulig å søke på tittel, navn og år. Er du innlogget, kan du i det enkle søket bare søke på den institusjonen du er innlogget for.

Er du ikke innlogget, vil et søk bli gjort på tvers av alle Cristin-institusjoner.

Avansert søk

”Avansert søk” gir mulighet til å søke på alle kategorier som er registrert på en post. Knappen til det avanserte søket finner du øverst i høyre hjørne.

I det avanserte søket kan du søke på:

 • Resultater knyttet til en enhet
 • Kategori
 • Språk
 • Vitenskapsdisiplin
 • Vit. disiplin/emne
 • Presentasjon (om et arbeid er knyttet til for eksempel prosjekt osv.)
 • Tidsskrift/ISSN
 • Forlag/forlagskode
 • ISBN
 • Publiseringskanal (Nivå)
 • Postnummer - innlogget
 • Opprettet av (søk på brukernavn) - innlogget
 • Revisjon - innlogget
 • Publiseringsstatus
Publisert 14. juli 2015 11:27 - Sist endret 26. okt. 2020 08:49