English version of this page

Registrering


Hva skal registreres i Cristin?

Det er obligatorisk å registrere følgende typer publikasjoner:

  • Vitenskapelige artikler
  • Monografier
  • Vitenskapelige artikler i antologier

Vitenskapelige artikler inkluderer oversiktsartikler/reviews i periodika, serier og nettsteder (ISSN-titler).

Publikasjonene i disse tre kategoriene inngår i RBO-modellen og rapporteringen til Kunnskapsdepartementet.

Innen opplyst frist skal forskeren gjennomgå sine publikasjoner og sjekke at de er korrekt registrert og at listen over tellende publikasjoner er komplett. Se mer informasjon om registrering av publikasjoner på CERES sin nettside.

Husk at vitenskapelige artikler skal lastes opp via Cristin til UiOs vitenarkiv. Se mer informasjon om krav om åpen tilgang til forskningsartikler/Open Access.

Registrering av annen forskningsaktivitet

I tillegg til de rapporterbare publikasjonene kan alle andre typer forskningsresultater registreres i Cristin. Dette omfatter blant annet rapporter, sammendrag, foredrag, posters, utstillinger, videoer, intervjuer, ledere, kronikker, korte og lange forskningsopphold, priser, populærvitenskapelige artikler, anmeldelser og andre former for mediebidrag.

Hvordan registrerer jeg som forsker i Cristin?

Cristin-organisasjonen gjennomfører sentral import fra de bibliografiske datakildene Scopus, Norart og BIBSYS. Importen innebærer at forfatteradressene i publikasjonene blir koblet til de tilsvarende personene og adressene i Cristin. Scopus har god dekning innen enkelte fagområder som medisin og naturvitenskap. Andre fagomåder som jus, humaniora og samfunnsvitenskap dekkes ikke like godt av Scopus.

Dersom du som forsker ser at dine publikasjoner ikke er kommet med i den sentrale importen, er det ditt ansvar å få dem registrert manuelt.

Hver forfatter skal registreres med den forfatteradressen(e) som han/hun har oppgitt i publikasjonen. Les mer om adressering. I tillegg må forfatterne være identifisert med fødselsnummer i Cristin . De vil da fremstå som såkalte (P) personer. Forfattere skal være registrert i samme rekkefølge i Cristin-posten som i selve publikasjonen. Les mer om forskningsresultater (pdf).

Registrer i Cristin

Korte brukerveiledninger for registrering

Brukerveiledninger for hvordan du som er forsker kan registrere i andre moduler i Cristin:

Registrering av Forskningsrådets prosjektkode

Publiseringsdata fra prosjektene rapporteres gjennom Cristin.

Sampublisering

Ved rapportering av sampublikasjoner vil alle deltakende institusjonene måtte ta stilling til om posten skal inngå i NVI-rapporten eller ikke. Denne vurderingen vil basere seg på kontroll av de registrerte forfatteradressene samt kontroll av den registrerte kategorien. Hvis den registrerte forfatteradressen ikke fremgår i publikasjonen, må adressen fjernes fra den aktuelle posten.

Publisert 14. juli 2015 11:27 - Sist endret 4. aug. 2020 10:44