Rutinebeskrivelser og skjemaer for Det humanistiske fakultet

Også ved HF er det forskningsaktiviteter som berøres av helseforskningsloven med krav om håndtering av sensitive data og personopplysninger.

Instituttledelsens ansvar

Det er instituttlederens ansvar å identifisere forskningsaktivitet som berøres av helseforskningloven og påse at rutiner for registrering, gjennomføring og datalagring blir fulgt. Instituttlederen må sørge for at forskning planlegges, gjennomføres og rapporteres på en slik måte at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas. Universitetets kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning viser deg regelverket og hvordan det skal forstås, beskriver UiOs rutiner og gir deg de nødvendige skjemaene.

Publisert 11. mai 2017 13:49 - Sist endret 15. jan. 2019 09:01