English version of this page

Rutinebeskrivelser og skjemaer for Det medisinske fakultet

Her finner du fakultetets lokale rutiner innenfor UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning.