Rutinebeskrivelser og skjemaer for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du fakultetets lokale rutiner innenfor UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning.

Rutiner for FORSKPRO ved MN

Medisinsk og helsefaglig forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal følge UiOs Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning og være i tråd med helseforskningsloven. Medisinsk og helsefaglig forskning er forskning utført på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom. Forskningsprosjekter som behandler personopplysninger skal følge UiOs retningslinjer for personvern.

Alle forskningsprosjekter ved MN-fakultetet som omfattes av helseforskningsloven eller behandler personopplysninger, også der fakultetet er partner, skal registreres i nettportalen FORSKPRO. Ph.d.- og studentprosjekter skal også registreres. Unntakene er prosjekter der en annen enhet ved UiO er forskningsansvarlig og tjenester utført av kjernefasiliteter. Prosjektet skal være forhåndsgodkjent av instituttleder før prosjektsøknad sendes til REK eller NSD.

Det er prosjektleders ansvar å sørge for at prosjektet blir registrert i FORSKPRO og at informasjonen om prosjektet blir oppdatert ved endringer.

Lokale rutiner innen medisinsk og helsefaglig forskning

Tre institutter ved fakultetet har lokalt tilpassede rutiner:

Publisert 11. mai 2017 13:49 - Sist endret 7. feb. 2020 17:15