Rutinebeskrivelser og skjemaer for Det teologiske fakultet

Rutinebeskrivelsene er laget for gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning utført ved Det teologiske fakultet. Fakultetsrutinene fokuserer på den type helsefaglig forskning som finnes ved fakultetet.

 

Rutine 1: Ansvar og oppgaver på fakultetsnivå

Oversikt over ansvar og delegering av oppgaver i henhold til Helseforskningsloven.


Rutine 2: Prosjektleders ansvar og oppgaver

Beskrivelse av prosjektlederes ansvar og oppgaver for relevante prosjekter på alle nivåer.


Rutine 3: Lagring og håndtering av forskningsdata (informasjonssikkerhet)

Beskrivelse av rutiner for sikker lagring og håndtering av forskningsdata.

 

 

 

Publisert 14. sep. 2015 14:07 - Sist endret 11. mai 2017 13:49