Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har utarbeidet en rutine for håndhevelse av UiOs Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning.

Etter lansering av USITs Tjenester for Sensitive data 2.0 (TSD) den 5. mai 2014 er rutinebeskrivelse nr 6: lagring og håndtering av forskningsdata (informasjonssikkerhet) endret.

Hensikten med denne rutinen er å sikre at forskningsansvarliges plikter oppfylles ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og at delegering av oppgaver fra forskningsansvarlige dokumenteres. UV-fakultetets rutiner bygger på rutiner definert ved UiO, og gjelder for all forskning ved fakultetet som omfattes av helseforskningsloven.

Følgende dokumenter vil utgjøre fakultetets kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning:

Rutine for håndhevelse av kvalitetssystemet ved UV (pdf)

Rutinebeskrivelsene i henhold til kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning ved UiO.

Skjema for fast delegering av oppgaver (utfylt og signert): ISP - IPED - ILS

For lokale rutiner knyttet til medisinsk og helsefaglig forskning ved ISP

Ytterligere informasjon:

Publisert 11. mai 2017 13:49 - Sist endret 4. aug. 2020 15:50