Søknadsplikt

Her finnes en oversikt over søknadsplikt for eksterne forhåndsgodkjennelser ved medisinsk og helsefaglig forskning:

Type prosjekt

Godkjennings-myndighet

Rådgivende instans

Beskrivelse og referanse i UiOs kvalitetssystem

Forskning på personopplysninger som ikke omfatter helse? UiO, melding skal sendes til NSD

NSD/

Personvern-ombudet*

UiOs nettside om personvern i forskning 
Forskning på humant biologisk materiale? REK** REK Rutine 2 og Rutine 5
Forskning på helseopplysninger? REK REK og Datatilsynet Rutine 2
Forskning på helseopplysninger fra helseregistre? REK, dersom dette følger av registrenes forskrift REK og Datatilsynet Rutine 2
Forskning med forsøkspersoner ? REK REK Rutine 2
Forskning hvor legemidler, kosttilskudd, naturmidler eller andre stoffer inntas av mennesker? Statens legemiddelverk og REK Statens legemiddelverk og REK Rutine 3 og Rutine 5
Forskning hvor medisinsk utstyr brukes på mennesker? Statens legemiddelverkog REK Statens legemiddelverk Rutine 4
Forskning som omfatter anvendelse av 10stråling på mennesker? REK REK Rutine 2

* Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi
** Regionale komiteer  for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK
*** Bioteknologinemda

Publisert 23. mars 2012 16:00 - Sist endret 10. jan. 2020 13:47