Forskerskoler ved Universitetet i Oslo

Forskningsrådet har etablert en ordning med nasjonale forskerskoler. De første fem ble opprettet i 2008, ti nye i 2013. I 2015 ble det opprettet sju nye nasjonale forskerskoler

De  nasjonale forskerskolene er nettverk bestående av universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. De arrangerer felles kurs og samlinger, supplerer hverandres veiledningskapasitet og benytter hverandres laboratoriefasiliteter i fag der dette er relevant. Les mer om de nasjonale forskerskolene på nettsidene til Forskningsrådet.

Nasjonale forskerskoler der Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon

Nasjonale forskerskoler der Universitetet i Oslo deltar som partner (vertsinstitusjon i parentes)

Øvrige nasjonale forskerskoler

 

Publisert 22. juni 2015 13:42 - Sist endret 29. apr. 2020 09:43