For stipendiater ved HF

Stipendiat på HF

En stipendat skal som arbeidstaker forholde seg til instituttet som arbeidplass og til allmenne regler som regulerer arbeidslivet, som arbeidstid, ferie, permisjon og lønn.

Ny ved UiO

Les mer om blant annet:

 • arbeidstid
 • lønn
 • ferie

Driftsmidler, midler til publisering, etc:

Midler til forskningsreiser 

Reiser

Utgiftsrefusjon

Veiledning

 • Plikter og rettigheter
 • Medveiledning
 • Samveiledningsavtaler

Gjennomføringsstipend

 • Ordningen gjelder stipendiater HF har arbeidsgiveransvar for
 • Stipendiater kan få tilbud om 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.
 • Avhandlingen må være levert innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start

Ph.d.-programmet ved HF

 • Kurs, seminarer og opplæring
 • Oppbygging og struktur
 • Midtveisevaluering
 • Avhandling

Innlevering og disputas

 • Før du leverer avhandlingen
 • Hvordan du leverer
 • Bedømmelse
 • Disputas og prøveforelsesning