Gjennomføringsstipend

Ordningens hovedtrekk og tidsfrister er beskrevet i HFs retningslinjer for gjennomføringsstipend.

Mål

Alle doktorgradsstipendiater ved HF som leverer med veileders anbefaling enten på normert tid eller normert tid pluss inntil 6 måneder kan få gjennomføringsstipend. 

Hensikten med gjennomføringsstipendet er å øke stipendiatens kompetanse, og fungerer således som et viderekvalifiseringstiltak etter endt doktorgrad.

Avtale - slik gjør du det:

 • Du søker instituttet om gjennomføringsstipend 6 mnd før forventet innlevering. Send en e-post til instituttets PhD-konsulent og studieleder. Arbeidet med å utarbeide en avtale for ditt gjennomføringsstipend vil da starte. 
 • Meld deg på pedagogisk basisopplæring. For informasjon om kurs og påmelding, se LINKs nettsider
 • Instituttet inngår en skriftlig avtale med stipendiaten om arbeidet som skal utføres i stipendperioden og varsler fakultetets personalkonsulent 2 uker før innlevering.

Arbeidsoppgaver

I gjennomføringsstipendiatperioden skal stipendiatens arbeidstid fordeles med 50% forskning og 50% undervisning, pedagogisk opplæring, og eventuelle administrative oppgaver.

Undervisning fordeles i utgangspunktet på fire områder:

 • forelesning (inkl emneansvar)
 • seminarledelse
 • veiledning
 • sensur

Fordelingen avtales individuelt mellom stipendiaten og instituttet, for eksempel i lys av stipendiatens tidligere undervisningserfaring. Etter individuelle avtaler kan stipendiater også utføre relevant administrativt arbeid.

Forskning:

 • deltakelse i arbeidet med planlegging og gjennomføring av faglige seminarer og konferanser
 • deltakelse i utformingen av relevante forskningsprosjekter og/eller søknader om ekstern finansiering
 • utforming av post doc.-prosjekter eller andre forskningsprosjekter
 • vitenskapelig arbeid i forlengelse av doktorgraden, f.eks. skrive vitenskapelig artikkel
 • popularisering av egen forskning eller annet formidlingsarbeid

Administrative oppgaver:

 • utarbeidelse av undervisningsplaner og annet faglig relevant arbeid
 • deltakelse i ansettelsesprosesser
 • deltakelse i komiteer, verv og lignende

 

Publisert 18. feb. 2020 15:24 - Sist endret 18. feb. 2020 15:27