Gjennomføringsstipend

Retningslinjer for gjennomføringsavtale ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Mål

Hensikten med gjennomføringsstipendet er å øke stipendiatens kompetanse, og fungerer således som et viderekvalifiseringstiltak etter endt doktorgrad.

Avtale

 • Gjennomføringsstipendet er på 6 eller 12 måneder, avhengig av når stipendiaten leverer avhandlingen. Stipendiater som leverer doktorgradsavhandlingen innen hhv. 3 år eller 3 år og 6 mnd varsler insituttet om dette senest 6 mnd. før forventet innlevering i henhold til HFs regler for gjennomføringsstipend.
 • Instituttet inngår en skriftlig avtale med stipendiaten om arbeidet som skal utføres i stipendperioden.
 • Avtalen sendes til Det humanistiske fakultet 2 uker før innleveringen.

Stipendiatens arbeidsoppgaver inkluderer

 • Forskning (45 %)
 • Undervisning (45 %)
 • Administrasjon (10 %)

Forskning (45 %)

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i arbeidet med planlegging og gjennomføring av faglige seminarer og konferanser
 • Deltakelse i utformingen av relevante forskningsprosjekter og/eller søknader om ekstern finansiering
 • Utforming av post doc.-prosjekter eller andre forskningsprosjekter
 • Vitenskapelig arbeid i forlengelse av doktorgraden, f.eks. skrive vitenskapelig artikkel
 • Popularisering av egen forskning eller annet formidlingsarbeid

Undervisning (45 %)

Inkludert i arbeidsoppgavene under undervisning ligger basisopplæring i universitetspedagogikk.

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Undervisning
 • Emneansvar
 • Deltakelse i sensurarbeid
 • Utarbeidelse av undervisningsplaner og annet faglig relevant prosjektarbeid
 • Utarbeidelse og gjennomføring av evalueringsopplegg og utføring av annet kvalitetssikringsarbeid

Administrasjon (10 %)

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i ansettelsesprosesser
 • Deltakelse i komiteer, verv og lignende

Hva skal du som gjennomføringsstipendiat gjøre?

Hvilke arbeidsoppgaver som tilfaller den enkelte stipendiat utarbeides av vedkommende i samråd med instituttleder i forkant av gjennomføringsperioden.

Publisert 27. apr. 2017 12:47 - Sist endret 29. jan. 2020 10:32