Stipendiat på HF

En stipendiat skal som arbeidstaker forholde seg til instituttet som arbeidsplass og til allmenne regler som regulerer arbeidslivet - som arbeidstid, ferie, permisjon og lønn. Hvert institutt har en personalkonsulent som følger opp de ansatte ved instituttet.

Ph.d.-programmet

Doktorgradsstipendiatene har opptak på fakultetets ph.d.-program og må forholde seg til dette som ph.d.-kandidater. Det er fakultetet som har ansvar for ph.d.-programmet, men de ulike faglige aktivitetene organiseres ved ph.d.-linjene eller instituttene. Hver ph.d.-linje har en ph.d.-utvalgsleder som har det løpende ansvaret for det faglige tilbudet og for oppfølging av kandidater og veiledere.

Veiledning

Ph.d.-kandidater har både rett på veiledning og plikt til selv å aktivt følge opp veiledningen. Kandidat og veileder skal ha jevnlig kontakt og veileder plikter å holde seg orientert om kandidatens fremdrift. Det er instituttet som oppnevner veileder(e) for kandidatene og inngår evt. medveilederavtaler.

Medarbeidersamtale

En gang årlig skal stipendiatene kalles inn til medarbeidersamtale med ph.d.-leder, forskningsleder eller instituttleder. En medarbeidersamtale er en systematisk gjennomgang av alle aspekter ved din arbeidssituasjon. Det er en mulighet for deg til å legge frem dine tanker rundt arbeidsmiljøet, samarbeidet med kolleger og forventningene du har til instituttet og til deg selv.

Publisert 27. apr. 2017 12:47 - Sist endret 27. apr. 2017 14:44