Kontaktinformasjon

Doktorgradsprogrammer

Spørsmål om et doktorgradsprogram skal vanligvis rettes til det fakultetet som administrerer programmet, inkludert spørsmål om

  • Opptak
  • Kurs og seminarer
  • Internasjonale muligheter
  • Dr.philos.-graden

Faglige ansatte med spørsmål knyttet til eget fakultets program, bør kontakte forskningsadministrasjonen ved eget institutt eller fakultet.

Avdeling for studieadministrasjon og Avdeling for forskningsadministrasjon

 

Felles Studentsystem (FS)

Les om brukerstøtte til FS.

Regelverk

Henvend deg til Avdeling for studieadministrasjon på regelverk@admin.uio.no.

Andre spørsmål

Kontakt rette vedkommende i forskerutdanningsgruppen direkte, eller send en e-post til hele gruppen.