Forskerutdanning

Her finner du nyttige verktøy i administrasjon av doktorgradskandidater.

Avvikling av disputaser

Samtaleverktøy

Samtaleverktøyet skal brukes som utgangspunkt for diskusjon og for å få avklart ulike forventninger mellom kandidat og veileder. Skjemaet er blitt utviklet ved Lunds universitetet.

Se informasjon

Årsrapportering

Prosedyrer i forbindelse med den årlige rapporteringen for doktorgradskandidatene fra hver enkelt enhet ved MN-fakultetet.

Årsrapportering

Instituttenes sider om ph.d.

Astro: Disputaser ved ITA

Ifi: Rutiner ved ansettelser i stipendiat/post.doc-stillinger og guide til UiOs papirjungel

Kjemi: Disputasrutiner

Math: Ph.d.-programmet

IBV: Ph.d

 

Publisert 29. juli 2015 13:10 - Sist endret 26. nov. 2020 14:30