Administrativt årshjul for forskerutdanningen

 

Tiltak - hva som må gjøres på enhetene og på fakultetet
 

Frist

Forarbeid, forberedelser
(FK=forskningskonsulentene på enhetene)

Alle doktorgrader (disputaser) fra 1. juli - 31. desember er registrert i FS. Utdanningsplanene må ryddes og tidskonto oppdateres før kandidatene avsluttes.


Dataene skal til NIFU og DBH.

ca. 10. januar

FK er ansvarlig for rydding av utdanningsplanene og oppdatering av tidskonto.

Fakultetet er ansvarlig for å avslutte gradene, kvalitetssikring og oppfølging.

Adresselister kreeringen til SSA 

- riktig adresse i FS

- et minimum av informasjon må registreres i FS

Kandidater som disputerte mellom 16. oktober og 15. januar

22. januar

FK sender påminnelse til kandidatene, legger inn og sjekker data og fakultetet minner FK om fristen.

Rutiner

Møte i Programrådet for ph.d.-programmetMøte i Programrådet for ph.d.-programmetMøte i Programrådet for ph.d.-programmetMøte i programrådet 31.januar Frist for å melde inn saker to uker før.Frist for å melde inn saker er 2 uker før møtet

Oppsummering av fremdriftsrapportene til fakultetet

1. februar

 

FK, i samråd med fagansvarlig, summerer opp fremdriftsrapportene (obs - rapportene legges fram for Programstyret)

Alle nye kandidater fra året før skal være registrert i FS. DBH lager den offisielle statistikken få dager senere.

 

10. februar

 (ca 1. februar)

 

Fakultetet har ansvaret for innlegging av nye kandidater tatt opp ved programmet, og for fjorårets nytilsatte stipendiater. Fakultetet sender FK en kandidatoversikt ca 1. februar slik at de kan sjekke at alle er kommet med.

Vitnemål - frist for innsending til SSA

- i forkant skal utdanningsplanene ryddes

- tidskonto oppdateres

- studieretten avsluttes

Kandidater som disputerte mellom 16. oktober og 15. januar

15. februar

 

Fakultetet arrangerer arbeidsstue for å rydde i utdanningsplanene.

FK rydder i utdanningsplanene og oppdaterer tidskonto.

Fakultetet kvalitetssikrer opplysninger og avslutter kandidatene.

Fakultetet produserer vitnemål.

Rutiner

Fremme eventuelt forslag fra enheten til Kongens gullmedalje
 
17. mars
- og ukene før det
 
Fakultetet skal senest 15. februar anmode enhetene om å komme med forslag til kandidater til Kongens gullmedalje (i ePhorte). Fk bistår faglige ph.d.-ansvarlige med materiale for vurderingen av om det skal nomineres en kandidat fra enheten til SV-fristen 17. mars.

Kreering

Kandidater som disputerte mellom 16. oktober og 15. januar

14. mars

Siste dato for disputas: 15. januar
Frist for korrekte opplysninger i FS 22. januar
Fakultetenes frist for å sende vitnemål: 15. februar

Rutiner

Adresselister kreeringen til SSA 

- riktig adresse i FS

- et minimum av informasjon må registreres i FS

Kandidater som disputerte mellom 16. januar og 15. april

22. april

FK sender påminnelse til kandidatene, legger inn og sjekker data og fakultetet minner FK om fristen.

Rutiner

Møte i Programrådet for ph.d.-programmet 26. april Frist for å melde inn saker to uker før.

Vitnemål - frist for innsending til SSA

- i forkant skal utdanningsplanene ryddes

- tidskonto oppdateres

- studieretten avsluttes

Kandidater som disputerte mellom 16. januar og 15. april

15. mai

Fakultetet arrangerer arbeidsstue for å rydde i utdanningsplanene.

FK rydder i utdanningsplanene og oppdaterer tidskonto.

Fakultetet kvalitetssikrer opplysninger og avslutter kandidatene.

Fakultetet produserer vitnemål.

Rutiner

Kreering

Kandidater som disputerte mellom 16. januar og 15. april

6. juni

Siste dato for disputas: 15. april
Frist for korrekte opplysninger i FS 22. april
Fakultetenes frist for å sende vitnemål: 15. mai

Rutiner

Adresselister kreeringen til SSA 

- riktig adresse i FS

- et minimum av informasjon må registreres i FS

Kandidater som disputerte mellom 16. april og 15. juni

1. august

FK sender påminnelse til kandidatene, legger inn og sjekker data og fakultetet minner FK om fristen.

Rutiner

Alle doktorgrader (disputaser) fra 1. januar til 30. juni er registrert i FS. Utdanningsplanene må ryddes og tidskonto oppdateres før kandidatene avsluttes.


Dataene skal til NIFU og DBH.

 

Helst innen 10. august
 

 

 


Ca. 1. oktober

(DBH, SSB 15.10.)

FK er ansvarlig for rydding av utdanningsplanene og oppdatering av tidskonto.

Fakultetet er ansvarlig for å avslutte gradene, kvalitetssikring og oppfølging


 

Vitnemål - frist for innsending til SSA

- i forkant skal utdanningsplanene ryddes

- tidskonto oppdateres

- studieretten avsluttes

Kandidater som disputerte mellom 16. april og 15. juni

15. august

Fakultetet arrangerer arbeidsstue for å rydde i utdanningsplanene.

FK rydder i utdanningsplanene og oppdaterer tidskonto.

Fakultetet kvalitetssikrer opplysninger og avslutter kandidatene.

Fakultetet produserer vitnemål.

Rutiner

Klargjøre og sende ut fremdriftsrapporter både fra kandidater og veiledere etter anbefalt mal (to ulike nettskjema). Oppfølging av skjemaene. før 1. september;
1. oktober
Oppdaterte rapportmaler senest en måned før svarfristen 1. oktober. Fk sender ut nettskjema i begynnelsen av september til de to gruppene, purrer på skjemaene, avtaler oppfølginger av kandidater og oppsummering til fakultetet (frist 01.02.) med fagansvarlig.
Møte i Programrådet for ph.d.-programmet 13. september Frist for å melde inn saker to uker før.

Kreering

 

Kandidater som disputerte mellom 16. april og 15. juni

19. september

Siste dato for disputas: 20. juni
Frist for korrekte opplysninger i FS 1. august
Fakultetenes frist for å sende vitnemål: 15. august

Rutiner

Forskningsdagene 2019 September Ph.d.-kandidater til Forsker grand prix?

Adresselister kreeringen til SSA 

- riktig adresse i FS

- et minimum av informasjon må registreres i FS

Kandidater som disputerte mellom 16. juni og 15. oktober

22. oktober

FK sender påminnelse til kandidatene, legger inn og sjekker data og fakultetet minner FK om fristen.

Rutiner

Søknadsfrister for de fleste legater, fond og fagstipend fra UNIFOR

15.oktober og 1. desember

 

Gi informasjon før fristene om aktuelle UNIFOR-stipend til ph.d.-kandidater (stipendiater) ved egen enhet.

Vitnemål - frist for innsending til SSA

- i forkant skal utdanningsplanene ryddes

- tidskonto oppdateres

- studieretten avsluttes

Kandidater som disputerte mellom 16. juni og 15. oktober

15. november

Fakultetet arrangerer arbeidsstue for å rydde i utdanningsplanene.

FK rydder i utdanningsplanene og oppdaterer tidskonto.

Fakultetet kvalitetssikrer opplysninger og avslutter kandidatene.

Fakultetet produserer vitnemål.

Rutiner
 

Møte i Programrådet for ph.d.-programmet 8. november Frist for å melde inn saker to uker før.
Kreering 5. desember

Siste dato for disputas: 15. oktober
Frist for korrekte opplysninger i FS 22. oktober
Fakultetenes frist for å sende vitnemål: 15. november

Rutiner

 

Publisert 21. feb. 2017 10:28 - Sist endret 19. aug. 2020 12:55