Spesialpensum til bruk under Corona

Hva er spesialpensum?

Spesialpensum, også kalt lesekurs, er et emne som enhetene selv fyller med faglig relevant innhold for ph.d.-kandidaten. Vurderingsformen vil alltid være et innlevert essay, og det er ingen undervisning i emnet. Følgende emner er opprettet: 

Hvem kan ta emnet?

Emnet skal kun brukes for kandidater som får problemer med fremdrift og avlyste emner grunnet Corona. Enhetene avgjør selv hvem som får ta emner.

Hvor lenge kan spesialpensum benyttes?

Emnene kan benyttes våren 2020, høsten 2020 og våren 2021.

Hvorfor spesialpensum?

Bakgrunnen er at det har kommet henvendelser fra ph.d.-kandidater som kun har noen måneder igjen til innlevering og har vært påmeldt et emne som har blitt avlyst. De havner i en fortvilt situasjon hvor de mangler studiepoeng for å kunne levere avhandlingen mens veldig mange emner avlyses, og det er derfor vanskelig å finne nye emner. Fakultetets holdning er at vi derfor må finne en pragmatisk løsning.

Saksgang for bruk av spesialpensum

  • Enheten vurderer om kandidaten har behov for å benytte spesialpensum
    Spesialpensum tenkes brukt hvis kandidaten skulle tatt et emne som ble avlyst grunnet Korona, og avlysningen forsinker kandidaten i gjennomføringen av doktoragraden.
  • Enheten inngår avtale om spesialpensum med kandidaten. 
    Enheten bestemmer selv hvor mange studiepoeng ph.d.-kandidaten skal få (fra 1 - 6 studiepoeng), men må også sørge for at normene for tildeling overholdes. Det vil si at 1 studiepoeng tilsvarer 25-30 timers arbeid. 2 studiepoeng skal altså være minimum 50 timers arbeid. Se punkt 4 for beregning av studiepoeng
  • Innlevering av essay gjøres i nettskjema
  • Meld opp kandidaten i FS og registrer bestått. Enhetene er ansvarlig for oppnevning av sensorer (det må være to sensorer) samt registering av bestått i FS. Spesialpensumet/ leseemnet vil komme på vitnemålet. Enhetene er også selv ansvarlig for at spesialpensumet opprettholder kravene til opplæringsdelen satt av enhetene selv, samt at forskriften opprettholdes.
  • Resultatet kommer i Studentweb. Når spesialpensum er fullført vil kandidaten se resultatet i Studentweb. Emnet vil være registrert som Social Sciences Special Syllabus.

 

Publisert 26. mars 2020 15:05 - Sist endret 5. jan. 2021 09:23