Avslutningen: Fra innlevering til kreering

Her finner du administrative rutiner og råd som har med innlevering og bedømmelse av doktoravhandlinger, samt avvikling av prøveforelesninger, disputaser og de avsluttende kreeringssermoniene.

Se også informasjon til bedømmelseskomiteen og informasjon til kandidat.