Digital disputas ved SV-fakultetet

Huskeliste for digital disputas (oppdatert 31.03.2020)

Før fastsatt disputasdato

 • Kandidaten må kontaktes for å avklare om han/hun ønsker:
  • å avholde prøveforelesning ‘live’ eller som opptak. Fakultetet anbefaler opptak, da dette er mindre tid og ressurskrevende for alle parter.
 • 3.-opponent og hovedveileder må kontaktes for å finne dato og tidspunkt for disputas, og ev. prøveforelesning
  • IT-konsulent kobles på fra starten av for å være informert om kommende disputas og korrespondanse rundt dato/tidspunkt for disputas
  • Dersom kandidaten ønsker en ‘live’ prøveforelesning, bør opponentene forespørres pga. mulige store tidsforskjeller (https://www.timeanddate.com/time/map/)
 • Opponentene må få tilsendt og gjøre seg kjent med veiledning for digital disputaser og oppfordres til å sende hverandre spørsmålene til disputasen i tilfelle en av de skulle falle ut. (https://www.uio.no/english/services/it/education/disputas/)

 

Ved fastsatt disputasdato

 • Tittel for prøveforelesningen annonseres til kandidaten 15 arbeidsdager før disputas
 • Disputasoppslaget annonseres på nett 10 arbeidsdager før disputas
  • Vanlig annonsering supplert, men husk å legge inn:
   • Avhandlingen kan bestilles på e-post  t.o.m. dagen før disputas
   • Link til nedlasting av Zoom (for publikum)
 • IT-konsulent kaller inn alle parter til en test av digitale systemer og gjennomgang av prosedyrer senest 48 timer før disputasen
  • Kandidat
  • Opponenter
  • Disputasleder
  • Veiledere og ph.d.-adm om de ønsker
 • IT-konsulent kaller inn følgende til disputas (øvrige deltar via link på disputasoppslaget)
  • Kandidat
  • Opponenter
  • Disputasleder
  • Veiledere

 

Fortløpende oppgaver

 • Ph.d.-admin oppdatere nettsider med
  • opptak av prøveforelesning
  • link til Zoom-disputas

Opptak av prøveforelesning

https://www.uio.no/english/services/it/education/disputas/digital-trial-lecture/index.html

 • Opptak av prøveforelesningen skal gjøres vha. Zoom
 • Opptaket sendes til ph.d.-admin og opponentene via Filesender senest 48 timer før disputas. Prøveforelesningen må være godkjent før disputasen. (https://filesender2.uio.no/?s=home)
  • Interne ph.d.-kandidater har tilgang til Filesender via UiO
  • Eksterne kandidater må inviteres av ph.d.-admin til å bruke Filesender
   • Ask for files
   • Skriv inn kandidatens email
   • Huk av (bort) begge valgene for ‘Guest options’
   • Send
 • Ph.d.-adm laster prøveforelesningen opp i Vortex og linker den opp på nettsiden (https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/nettarbeid/veiledninger/bilde-lyd-video/video/)
 • Opptak av prøveforelesningen fjernes dagen etter disputas, med mindre kandidaten ber om at at opptaket skal ligge ute lenger

Godkjenning av innstilling, prøveforelesning og disputas

 • Ph.d.-adm sørger for at godkjenningene lastes opp i ePhorte, og sendes til fakultetet for godkjenning.
 • Mal for undertegnelse av protokoller- digital disputas

 

Publisert 1. apr. 2020 15:38 - Sist endret 13. jan. 2021 09:37