Kreering

En fullføret doktorgrad avsluttes oftest med to sermonier: En doktormiddag og en kreering. Doktormiddagen er ikke obligatorisk og skjer i regi av kandidaten. Den høytidelige kreeringen er strengt tatt heller ikke obligatorisk, og skjer vanligvis i Universitetets Aula.

Når foregår kreeringsseremoniene?

Kreeringssermoniene foregår to ganger i semesteret i Aulaen (normalt i mars, juni, september og desember), og er felles for alle som har avlagt doktorgraden månedene før, uansett grad eller fakultetet.

Fakultetets frister i forkant av kreeringsseremoniene

Hva skjer under kreeringsseremoniene?

Seremoniene foregår i Aulaen. Hver doktorand, eller oftest grupper av doktorander, kalles opp på podiet. Dekanen gir en kort omtale av hver avhandling for doktorandene fra eget fakultet. Deretter får doktorandene overrakt doktordiplomet (vitnemålet) av rektor.

Kandidatenes antrekk bør være pent, dress eller tilsvarende.

Etter selve seremonien i Aulaen har det vært et enkelt arrangement i universitetets regi for doktorandene og deres ledsagere, i tillegg til representanter for universitetet. Kreeringssermonien tar, inkl. arrangementet etterpå, 2-3 timer. Kreeringen er ikke obligatorisk, men doktorandene bør så vidt mulig delta.

Litt mer om vitnemålet

Fakultetet skriver ut vedlegg til vitnemål som oversendes Rektor sammen med vita pluss sammendraget av avhandlingen, til bruk under kreeringen. Fakultetet legger også inn opplysningene om fullføringen av doktorgradsstudiet i FS.

Publisert 30. juli 2015 08:33 - Sist endret 9. okt. 2015 17:15