Nettverksmøter

Nettverks-møtene er en arena for utarbeidelse av rutiner, koordinering og erfaringsutveksling for administrasjon av forskerutdanningen ved SV. Møtene samler representanter for alle ph.d.-retningene.

Møtekalender 2021

  • 12. januar (FS arbeidsstue) 
  • 19. februar
  • 23.mars
  • 13. april (FS arbeidsstue)
  • 11. mai
  • 22. juni - (FS arbeidsstue) 
  • 21. september - heldagsseminar (?)
  • 12. oktober - (FS arbeidsstue)
  • 23. november
  • 7. desember

Møtekalender 2020

•    15. januar (FS arbeidsstue) 

•    11. februar
•    24. mars
•    2. april (FS arbeidsstue)
•    12. mai
•    23. juni - (FS arbeidsstue)
•    25. august
•    22. september - heldagsseminar avlyst
•    13. oktober - (FS arbeidsstue i Zoom)
•    24. november
•    8. desember

 

Publisert 22. okt. 2018 12:05 - Sist endret 14. des. 2020 12:49