Skjemaer og maler

Denne mappen innholder interne skjema og maler i forskerutdanningen. Den er delt inn kronologisk, fra opptak, via  gjennomføringen av forskerutdanningen, og så avslutningen med innlevering og disputas.

Søknads- og opptaksfasen

Gjennomføringsfasen

Avslutningsfasen

Signering av søknader/saker i ePhorte:  

Hovedregelen er at søknader om opptak til program går direkte til postmottak@sv.uio.no. Klager på avslag og medforfattererklaringer el.l. leveres signert. I de tilfeller hvor det ikke lar seg gjøre å levere signerte dokumenter gjelder følgende administrative rutiner:

1. Underskrifter og originaldokumentasjon
2. Co-Author declaration and confirmation by email

Publisert 30. juli 2015 08:34 - Sist endret 1. apr. 2020 11:21