Søknad og opptak

Henvendelser

  • Utlendinger som ønsker informasjon
  • Dr.philos-spørsmål

  • Oppgaver knyttet til å skaffe veileder

Mer om opptakskrav

En detaljert beskrivelse av praktisering av opptakskravene og av tvilstilfeller

Opptak av interne stipendiater

Saksgang ved opptak av interne stipendiater til fakultetets ph.d.-program.

Opptak av eksterne søkere

Saksgang ved opptak av eksterne søkere til fakultetets ph.d.-program.