Administrasjon rundt forskerutdanningen (FANE nettverket ved UV)

Det administrative ansvaret for forskerutdanning er fordelt mellom fakultetet og instituttene.

Organisering av forskerutdanningen

Fakultetets administrasjon administrerer forskerutdannings startfase og avslutnigsfase dvs en kandidats opptaksfase og når en kandidat ved avslutningen av doktorgradsarbeidet er klar for å levere sin avhandling. Når en kandidat er på programmet, er instituttets forskningskonsulent den administrative personen man primært skal forholde seg til.

Administrasjon Forskningskonsulent / kontaktperson
Institutt for pedagogikk Seniorkonsulent Olga Mukhina, Seniorkonsulent Ulf Grefsgård,
Institutt for spesialpedagogikk Seniorkonsulent Kathrine Høegh-Omdal
Insttitutt for lærerutdanning og skoleforskning Forskningsrådgiver Eli Kåsamoen, Forskningskonsulent Sandra Rebekka Nielsen
CEMO Avdelingsleder Tara Sarin  
Fakultetets administrasjon Rådgiver Sumera Majid

Kontaktpersonene ovenfor er en del av forskningsadministrasjonen ved UV og er en del av FANE UV. FANE UV forvalter oppgaver innen både forskerutdanning og forskning.

Programrådet for forskerutdanning har hovedansvar for den faglige kvaliteten av fakultetets forskerutdanning. Programrådet er ledet av prodekan for forskning, professor Helge Strømsø.

 

Publisert 30. juli 2015 09:14 - Sist endret 15. juni 2020 12:01