FS og forskerkurs

Fakultetet har tatt i bruk Felles Studentsystem (FS) som verktøy i kursadministrasjonen. Denne nettsiden skal samle relevant informasjon rettet mot administrasjonen av fakultetets kursprogram.

Fakultetets kurs på doktorgradsprogrammet koordineres og godkjennes av Programrådet for forskerutdanning og leder, prodekan for forskning.

Opplæringsdelen i fakultetets doktorgradsprogram omfatter kurs på til sammen 30 sp og innholdet av disse kursene er presisert i fakultetets doktorgradsprogram.

FANE-UV har utviklet en rutinebeskrivelse for administrasjon av forskerkurs ved hjelp av FS

  • Opprettelse og godkjenning av kurs
  • Konkret kursadministrasjon inklusive evaluering av kurs
  • Sensurregistrering
  • Bekreftelse på gjennomført kurs

Ved fakultetet forutsetter bruken av FS for forskekurs at administrasjon knyttet til forskerutdanning og studier samarbeider tettere. Det er studieadministrasjonen som har den bredeste erfaringen hva gjelder arbeidet med FS.

UiO har egne nettsider for arbeidet med FS.

Fakultetet har en egen kurskatalog som legges ut for vår og høst.

Publisert 30. juli 2015 09:14 - Sist endret 27. okt. 2015 18:28